van Baerlestraat

Van Baerlestraat

Op de hoek van de Van Baerlestraat en het Vondelpark hebben wij een gebouw ontworpen dat op straatniveau winkelruimtes omvat en daarboven appartementen. De winkels worden direct vanaf de Van Baerlestraat ontsloten, de woningen zijn toegankelijk via een terug gelegen hof aan de Vossiusstraat. Het gebouw vormt de beëindiging van het bouwblok en definieert het aanzicht van de Van Baerlestraat vanaf de brug over het Vondelpark. Een rustig stedelijk ritme van verticale ramen geeft het gebouw een statige uitstraling passend op deze klassieke en historische plek.

Van Baerlestraat is een mooi voorbeeld van binnenstedelijke woningbouwproject waaraan wij ons graag wagen. Een dergelijke opgave combineert drie aspecten die het architectenwerk zo boeiend maken: het gebruik maken van een bestaande locatie waardoor de stad comprimeert, de architectuur en het aangezicht in kwaliteit verbeteren en het opereren in een levend organisme met zijn decenniaoude (on)geschreven regels en gebruiken. 

Wij hebben de voorgeschreven envelop voor het gebouw opgesplitst in twee gelijke volumen. Het resultaat is dat Van Baerlestraat overeenstemt met de maat van de gebouwen in de directe omgeving. De verticaliteit toont even zo gelijkenis. Nu de vorm krachtig en passend is, is de verhouding open (ramen) en dicht (gevel) bepaalt. De gevels zijn gecomponeerd vanuit een strak ritme van gevelopeningen waarmee een zekere monumentaliteit ontstaat. Dit gevelbeeld is op gelijkwaardige wijze aan twee voorzijden van het gebouw toegepast. Van Baerlestraat ligt prominent in het zicht vanuit het Vondelpark en de straatzijden. Hiermee doet het ontwerp recht aan zowel het homogene negentiende-eeuwse straatbeeld van die buurt als aan het belang van dit kruispunt van een belangrijke winkelstraat en het park.

Een ontwerp krijgt pas zijn kaliber bij de uitwerking van details. In de Van Baerle straat zijn de gevelopeningen ingevuld met onder meer verdiepingshoge openslaande deuren – Franse balkons. Om te voorkomen dat het rustige gevelbeeld in monotonie verzandt heeft het bureau veel aandacht besteedt aan een verfijnd plastische uitwerking van de kozijnen, doorvalhekken, neggenbekleding en natuurstenen waterslagen. De omlijsting van de raamopeningen is wit gestuukt zoals het gebruik toen en daar wil.

Fotografie: Christian Richters